loader img loader img
V A S K O

Модельний статут: переваги та недоліки

Модельний статут: переваги та недоліки

На сьогоднішній день в Україні найбільш популярною організаційно-правовою формою господарювання є товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). Відповідно до ст.11 Закону Украни «Про товариства з обмеженою  та  додатковою відповідальністю» (далі – ЗУ «Про ТОВ та ТДВ») установчим документом товариства є статут. У даній нормі йдеться, фактично, про два види статуту: «особливий», тобто статут, що складається індивідуально для кожної юридичної особи, та «модельний». У чому ж різниця між цими двома видами статутів та який з них є більш вигідним та зручним для підприємця?

«Особливий» статут можливо використовувати не тільки для ТОВ, а й для інших організаційно-правових форм  господарювання , наприклад, для приватного підприємства.

Відповідно до ч.5 ст. 11 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» в «особливому» статуті товариства зазначаються три основні пункти:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Також, відповідно до ч.6 ст.11 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ» статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. Деталізація внутрішніх відносин товариства здійснюється на власний розсуд засновників, але виключно в рамках законодавства. Реєстрація ТОВ на підставі «особливого» статуту поки що не можлива у електронній формі, а тому необхідно власноруч заповнювати та подавати усі документи. У разі виникнення питання щодо внесення змін до «особливого» статуту необхідно буде здійснювати кожного разу реєстрацію цих змін, за що необхідно буде сплатити адміністративний збір. Причинами внесення змін може бути будь-що, наприклад: 1) збільшення або зменшення статутного капіталу юридичної особи; 2) освоєння нових видів діяльності юридичною особою; 3) новий розподіл часток і т.і. За кожну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу необхідно сплатити адміністративний збір. Для того щоб скласти дійсно чіткий та вигідний для ТОВ статут необхідно звернутися до юристів, які у свою чергу візьмуть певну оплату за свої послуги. Витрачений час та кошти будуть ефективними інвестиціями, оскільки у майбутньому зможете уникнути багатьох складнощів. Тому, з вищезазначеного ми можемо зробити наступний висновок щодо «особливого» статуту: 

1) гнучкий у розумінні внесення положень, які регулюють внутрішні відносини членів юридичної особи, оскільки можна вносити положення, головне щоб не суперечили чинному законодавству; 

2) наявна можливість передбачити певне коло ризиків, що стосуються діяльності юридичної особи; 

3) можливо використовувати як установчий документ не тільки для ТОВ, а й для інших організаційно-правових форм господарювання; 

4) необхідність кожного разу реєструвати внесення змін до статуту, а також сплата адміністративного збору за ці реєстраційні дії; 

5) для складення чіткого та вигідного статуту необхідна допомога кваліфікованих юристів.

Відповідно до ч.10 ст.82 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Модельний статут - це типовий установчий документ, затверджений КМУ, який містить певні правила, що регулюють права, обов'язки та відносини всередині ТОВ. Варто відзначити, що він використовується тільки для діяльності господарського товариства у формі ТОВ.

28 квітня 2019 року набрала чинності Постанова КМУ від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (далі – Постанова), в частині затвердження нової форми модельного статуту ТОВ. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту. 

Затвердженою Постановою встановлено, що при поданні документів в електронній формі для держреєстрації створення ТОВ, що діє на підставі модельного статуту ТОВ, або переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, редакція модельного статуту, на підставі якого діє ТОВ, самостійно визначається товариством (його засновниками) шляхом обрання варіантів «за замовчуванням» або відповідних положень модельного статуту, затвердженого цією Постановою.  При поданні документів у паперовій формі для держреєстрації створення ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, або переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту документів у паперовій формі, вважається, що обрано варіанти «за замовчуванням». Тобто у разі реєстрації ТОВ через електронний сервіс Міністерства юстиції України є можливість налаштувати певні положення модельного статуту, що пропонуються постановою КМУ, тоді як у разі подання документів для реєстрації у паперовій формі – лише варіант «за замовчуванням». Пункти, що будуть застосовані у модельному статуті «за замовчуванням» позначаються « * ». Під час створення ТОВ на підставі модельного статуту можливо зекономити час, оскільки не має потреби його витрачати на створення та узгодження положень статуту, а також відсутня необхідність витрачати додаткові кошти для залучення юристів з приводу складання «особливого» статуту. Важливим є також момент щодо внесення змін до модельного статуту, адже будь-які кардинальні зміни щодо положень модельного статуту можливі виключно Постановою КМУ. Тобто, особа може змінювати лише ті положення модельного статуту, які передбачені урядом, а не на власний розсуд. Отже, напрошуються наступні висновки щодо модельного статуту: 

1) реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту можлива як у електронній формі, так і в паперовій; 

2) лише КМУ може вносити кардинальні зміни щодо положень, які зазначені у модельному статуті, і які не передбачені як опція в діючій Постанові; 

3) якщо Постановою КМУ вносяться нові зміни щодо положень модельного статуту, то ці зміни повинні внести усі ТОВ безперечно; 

4) модельний статут можливо використати як установчий документ виключно для такої організаційно-правової форми господарювання як ТОВ; 

5) можливість зекономити кошти та час.

Важливо звернути увагу на те, що ТОВ може здійснити перехід на «особливий» статут у будь-який момент, коли врахує це за потрібне, а також можливий варіант і навпаки – з «особливого» статуту на модельний статут. 

Підводячи підсумки, відповімо на питання: тож який вид статуту є більш вигідним та зручним для підприємця? 

Модельний статут є зручним та вигідним установчим документом для малого та середнього бізнесу, оскільки бізнес цього рівня на початку свого становлення  зустрічається з основною складністю – фінансовою, бо грошові кошти направленні на розвиток. Окрім фінансових складнощів наявні ще проблеми з часом, оскільки необхідно максимально в короткий період часу закріпитися у своїй ніші. А тому виділяти додаткові кошти на юридичні послуги та час на розробку «особливого» статуту немає можливості. У малому бізнесі засновник та директор юридичної особи є однією особою, яка не буде обмежена повноваженнями та необхідністю узгоджувати значні правочини, а тому уточнення повноважень та сфери дій не потрібна; штат працівників невеликий.

Що ж стосується «особливого» статуту, то необхідно зазначити, що: 1) «особливий» статут у першу чергу підійде для великого бізнесу, оскільки за допомогою зазначеного установчого документу вдасться врегулювати значне коло відносин та додатково прописати певні положення, що неможливо зробити у модельному статуті; 2) «особливий статут» необхідний для ТОВ, що пов’язані, наприклад, з інноваційною діяльністю і потребують детального пропису, серед іншого, положень про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, що неможливо зробити у «модельному» статуті, оскільки внесення нових положень у «модельний» статут може здійснювати виключно КМУ; 3) через наявність великого штату працівників виникає потреба в чіткому регулюванні певних положень, що стосуються трудових відносин між працівниками та роботодавцем; 4) «особливий» статут буде вигідним для підприємств, яким необхідно чітко прописати положення щодо запобігання ризиків, які пов’язані із перевищенням повноважень керуючими особами і не тільки ними, а також з порядком, строками, розміром і способами розрахунків з учасниками, які виходять із ТОВ і т.п.

Отже, вибір «модельного» чи «особливого» статуту залишається за кожним підприємцем в залежності від його потреб та інтересів.

 

Валерій Шелудько

Адвокатська фірма "Васько"