loader img loader img
V A S K O

Безвідклична довіреність для корпоративного договору

Безвідклична довіреність для корпоративного договору

Безвідклична довіреність для корпоративного договору

Для того щоб розібратися з питанням щодо безвідкличної довіреності необхідно розібратися що таке договір доручення, а що – довіреність. Договір доручення – це домовленість двох і більше сторін, за якою одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Довіреність – це односторонній правочин, вчинений на підставі договору доручення/корпоративного договору/адміністративного акту. На сьогоднішній день детального визначення поняття «безвідклична довіреність» в законодавстві відсутнє. Якщо говорити своїми словами, то безвідклична довіреність – це довіреність, яку протягом певного часу довіритель не може скасувати. Відповідно до статті 8 Закону України  «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – ЗУ «Про ТОВ та ТДВ») ключовими особливостями такої довіреності є те, що:

1) вона видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору;

2) предметом таких зобов’язань є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників;

3) вона не може бути скасована без згоди представника до закінчення її строку або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності;

4) повноваження за такою довіреність не можуть бути передоручені іншій особі, якщо інше не передбачено у довіреності.

Важливо зазначити, що будь-яка довіреність є строковою та надається виключно за наявністю підстави. У даному випадку – на підставі корпоративного договору, а строковість визначається сторонами цього договору.

Відповідно до ст.1004 Цивільного кодексу України (далі –ЦКУ ) повірений повинен вчиняти дії лише в інтересах довірителя. Законотворець передбачає можливість відступити від змісту доручення у виключному випадку, а саме – необхідність забезпечення інтересів довірителя. Але потім повірений повинен повідомити довірителя про допущені відступи при першій можливості. Корпоративний договір – це домовленість між сторонами щодо захисту та регулювання інтересів, як правило, кожного з учасників товариства. Повірений не повинен діяти всупереч інтересам довірителя. Тоді виникає закономірне питання щодо того: як здійснити забезпечення виконання зобов’язання сторін корпоративного договору. Відповідь буде наступною: вбачається бажаним, щоб зміст безвідкличної довіреності був передбачений в одному із додатків до корпоративного договору для запобігання будь-яким сумнівам щодо обсягу та змісту повноважень, які будуть надані повіреному. А повіреним в умовах забезпечення виконання зобов’язань за корпоративним договором через безвідкличну довіреність може бути і один із учасників, чиє право потенційно може бути порушеним (той, хто здійснює фактичний контроль за виконанням обов’язків довірителем-учасником товариства та корпоративного договору). Також, було б корисно прописати положення в корпоративному договорі щодо реального конфлікту інтересів. У разі виникнення будь-якого конфлікту інтересів повіреного та довірителя, перший не буде мати негативних наслідків з огляду на забезпечувальний характер і природу безвідкличної довіреності.

Інколи виникає необхідність вказати про те, що повноваження повіреного можуть бути реалізовані лише за настання певних обставин, а саме обставин, які вимагають виконання обов’язків зі сторони довірителя за корпоративним договором.

Отже, наявність безвідкличної довіреності дозволяє забезпечити реальне виконання умов та положень корпоративного договору без перешкод особи, проти якої спрямоване таке виконання.

 

Валерій Шелудько

Адвокатська фірма "Васько"