loader img loader img
V A S K O

Трудове право

Трудове право

Зміни в українському та міжнародному трудовому законодавстві мають велике значення для глобального та локального бізнесу. В процесі розширення глобалізації економіки роль трудового права стає більш значущою. Діяльність великих корпорацій і маленьких компаній в Україні потребує чіткої відповідності вимогам трудового законодавства, глибоких знань та розуміння трудового права.

За роки своєї роботи ми створили значну практику трудового права, представляючи інтереси наших клієнтів у справах різного рівня складності та обсягу. Наші фахівці мають значний досвід консультування корпоративного керівництва з усіх аспектів трудового законодавства. Ми використовуємо заздалегідь спланований та превентивний підхід та принципи, що дозволяє уникнути потенціальних проблем ще на стадії структурування проектів та підготовки відповідних документів для клієнтів.

Адвокатська фірма "Васько" надає послуги з таких питань:

супроводження переходу підприємства на підсумований облік робочого часу;

підготовка та укладення колективних договорів;

підготовка трудових контрактів з керівниками та з працівниками;

розробка та впровадження комплаєнс програм;

отримання дозволів на застосування праці іноземців (працевлаштування іноземців), включно з міграційними аспектами;

покладення повної та часткової відповідальності за діяльність підприємств на керівника та працівників підприємства;

організація відшкодування шкоди, завданої керівником чи іншими працівниками підприємству;

правова підтримка у випадках скорочення персоналу;

структурування відносин з персоналом;

встановлення та забезпечення контролю над активами підприємства;

протидія крадіжкам та іншим зловживаннями персоналу;

встановлення та структурування систем заохочень та виплат працівникам підприємства;

правнича допомога у трудових спорах;

переговори з профспілками;

встановлення та структурування відносин з профспілками, тощо.

Замовити послугу