loader img loader img
V A S K O

Торгівля

Торгівля

Торгівля традиційно є дуже привабливою галуззю для підприємців будь-якого масштабу. Характерною рисою торгівлі як інструменту перманентного обміну товарами є висока оборотність грошових коштів, а отже й швидкий приріст валового доходу.

Поряд із цим, для досягнення успіху в торгівлі розсудливому підприємцю необхідно враховувати істотні ризики, які можуть завадити динамічному розвитку. Мова йде про питання, пов'язані з логістикою, імпортом та експортом, зберіганням, транспортуванням, сертифікацією, організацією дистрибуції та орендою чи девелопментом торгівельних площ.

Адвокати Адвокатської фірми "Васько" за понад п'ятнадцять років накопичили значний досвід в наданні ефективної правничої допомоги при реалізації торговельних проектів. Зазвичай консультування включає в себе корпоративне та податкове планування, юридичний супровід побудови роздрібних мереж, структурування експортних та імпортних операцій, роботи з дистриб'юторами, тощо.

Адвокатська фірма "Васько" надає наступні послуги:

Корпоративне структурування;

Податкове планування;

Структурування експортних та імпортних операцій;

Розробка майстер-договорів усіх типів;

Консультування з питань антимонопольного та конкурентного законодавства;

Вирішення спорів усіх типів складності;

Питання, пов'язані з захистом прав споживачів, тощо;

Замовити послугу