loader img loader img
V A S K O

Агропромисловість

Агропромисловість

Питома вага агропромислового сектору в структурі ВВП України протягом останніх десятиліть є істотною. Варто відзначити, що останнім часом агропромислова галузь переорієнтовується з вирощування сировини для харчової промисловості на її переробку різного ступеню глибини. Вказані зміни безумовно йдуть на користь не лише агропромисловому сектору, а й економіці України в цілому. Така зміна вектору розвитку агропромислості ставить нові виклики і перед юристами, які традиційно обслуговують дану галузь. Поряд зі звичними питаннями оренди землі, лізингу техніки виникає потреба у юридичному супроводі проектного фінансування, будівництва потужностей з переробки,  впровадження новітніх технологій на підставі запозичених ноу-хау тощо.    

Адвокати Адвокатської фірми "Васько" добре розуміються на проблемах сільського господарства і харчової промисловості та мають істотний досвід обслуговування компаній цього сектору. Ми надаємо юридичні консультації та правничу допомогу агрохолдингам, сільськогосподарським виробникам, портфельним та стратегічним галузевим інвесторам впродовж усіх етапів накопичення та консолідації земельних банків, виробництва та дистрибуції, а також з питань землекористування, законодавства у сфері водних і природних ресурсів, охорони довкілля, торгівлі, кредитування, державного регулювання у сфері сільського господарства, протидії недружнім (рейдерським) захопленням, тощо.

Наші послуги в галузі продуктів харчування та напоїв сконцентровані на потребах виробників, переробників, дистриб'юторів та продавців напоїв і продуктів харчування. Адвокатська фірма "Васько" надає юридичні послуги з питань державної реєстрації, сертифікації і ліцензування продуктів харчування та напоїв, отримання ветеринарних свідоцтв та довідок, просування товарів на ринку, підготовки договорів поставки, дистриб'юторських договорів, а також з питань ціноутворення та державних закупівель.

Адвокатська фірма "Васько" також надає наступну правничу допомогу та послуги:

Правовий аудит земельних банків;

Супроводження процедури консолідації земельних банків;

Розробка і впровадження комплексних заходів проти недружніх поглинань (антирейдерські заходи);

Супроводження процедури залучення капіталу;

Правове структурування експортно-імпортних операцій;

Розробка структури дистрибуції, гуртової та роздрібної торгівлі.

Замовити послугу