loader img loader img
V A S K O

Вадим Васько про довірче управління і трасти на WealthPro Ukraine Kyiv 2019

Вадим Васько про довірче управління і трасти на WealthPro Ukraine Kyiv 2019

Керуючий партнер Фірми Вадим Васько як один із основних спікерів Конференції WealthPro Ukraine Kyiv 2019 розповів про основні переваги структурування бізнесу та активів за допомогою трастових інструментів, що пропонуються західним законодавством та довірчим управлінням за українським законодавством. В умовах деофшоризації та істотного зростання вартості підтвердження (Substance) фактичної присутності в іноземній юрисдикції, українські інструменти надають можливість структурувати свій бізнес та активи в рази дешевше та з більшою конфіденційністю. 

Траст як і будь-яке довірче управління базується на договорі. Західні трастові договори носять конфіденційний характер; проте, в майбутньому майже усі бенефіціари європейських трастів з’являться у відкритих реєстрах бенефіціарів.   Це не завадить трастам продовжувати деякий час все ще виконувати функцію захисту активів  від посягань третіх осіб, оптимізувати оподаткування, планувати та структурувати спадщину і активи, не декларувати закордонні (іноземні) активи в Україні, віддати їх в справжнє професійне управління.  

Довірче управління сьогодні зіткнулося з викликами деофшоризації, боротьби з відмиванням грошей та створенням нових відомств з пошуку активів, суворим і детальним комплаєнсом перед банками, обміном податковою інформацією, відкритістю корпоративних та інших публічних реєстрів, принципами КІК (деякі країни) та декларуванням бенефіціарів.

Довірче управління майном (надалі «ДУМ») продовжує свій розвиток і в Україні.   ДУМ – це правовідношення, засноване на договорі, укладеному на строк з управителем за плату стосовно управлінням майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).  ДУМ є єдиним законним договірним механізмом в Україні, який дозволяє захиститися від посягань третіх осіб на певне майно (включаючи посягання будь-яких кредиторів та інших зацікавлених осіб, тобто, в певних випадках відокремити зусилля кредиторів, направлених на майно, від самого майна та від боржника);  якщо це вимагається, ДУМ дозволяє зробити управління майном повністю конфіденційним, визначити вигодонабувачів на власний розсуд установника управління (включаючи легальне, дозволене, альтернативне визначення розподілу активів в обхід існуючих правил спадкування, тощо), оптимізувати оподаткування чи відстрочити сплату певних податків. 

Майно, передане в управління, не змішується з майном управителя чи будь-яких третіх осіб, управління ведеться на відокремленому балансі та відокремлених рахунках.  Тільки банк та управитель знають ім’я реального установника управління.  Імена вигодонабувачів можуть бути відомим тільки установнику управління і управителю. Вигодонабувачі (бенефіціари) можуть бути визначеними як під час встановлення ДУМ, так і в майбутньому в договірному порядку. Майно, передане в управління, може реєструватися на довірчого власника (для досягнення повної конфіденційності, оскільки можливо не показувати бенефіціара в певних електронних реєстрах, або на момент встановлення ДУМ ім’я бенефіціара ще може бути невідомим, тощо), а може й залишатися зареєстрованим на установникові управління.

Сталий розвиток ДУМ вже відчувається на ринку цінних паперів та корпоративних прав (із залученням квазі-трастових структур), а також в царині управління транспортом.